Trysil Elektro AS

Er elbilen din klargjort for å tåle lynnedslag?

Ved å ha riktig overspenningsvern til elektronisk utstyr kan du unngå store kostnader. 

Mange velger å sikre verdifull elektronikk ved hjelp av et såkalt finvern. Men hva gjør du med elbilen som står og lader i garasjen?

Lynnedslag kan forårsake store økonomiske tap

Lynnedslag eller andre drastiske spenningstopper kan resultere i betydelige ødeleggelser på elektronisk utstyr, med tap på flere millioner kroner hvert eneste år

Selv om det er frustrerende når kostbart utstyr som TV-er eller lydanlegg blir ødelagt, er det langt større økonomiske tap hvis elbilens batteri skulle bli skadet. 

Har du sikret elbilen riktig?

Å sikre elbilen din mot skader fra lynnedslag krever litt planlegging og omtanke. Med hundretusener av installerte ladere i Norge, og med flere på vei, er det rimelig å starte med å tenke: Har jeg riktig overspenningsvern?

En korrekt jordfeilbryter er designet for å beskytte mot personskader som er forårsaket av elektriske feil. Et overspenningsvern fungerer derimot som en avgjørende komponent for å beskytte elektroniske apparater og utstyr mot skader fra overspenning i strømnettet.

Les også: Jordfeilbryter type F - for moderne hjem 

Kvinne som lader elbilen sin utenfor garasjen

Det er ofte krav til bruk av overspenningsvern i nasjonale normer for elektriske installasjoner.

Overspenning kan man oppleve når det frigjøres store mengder elektrisk energi i strømnettet, eksempelvis ved lynnedslag eller andre feil i strømnettet.

Hvordan fungerer overspenningsvern? 

Den leder eventuell overspenning bort fra det utstyret som skal beskyttes, og forhindrer dermed at overspenningen forårsaker skade. Dette oppnås ved bruk av utstyr som trygt avleder overspenningen ned i jorda.

Overspenningsvern kan man installere direkte i strømuttak, i sikringsskapet, og også som en separat enhet som er tilkoblet det aktuelle utstyret. 

De er spesielt viktige for å beskytte sensitiv elektronikk mot skade som oppstår av overspenning i strømnettet. Da snakker vi om elektronikk som blant annet TV-er, datamaskiner, telekommunikasjonsutstyr, elbilladere og tilkoblede elbiler.


Har du installert riktig vern?

Det finnes tre typer overspenningsvern

  • Type 1 (T1 – grovvern): Brukes der det er lynvernanlegg og der byggets utforming krever det.
  • Type 2 (T2 – mellomvern): Minstekrav i NEK 400, og er lovpålagt brukt i alle installasjoner siden 2010.
  • Type 3 (T3 – finvern): Brukes til ekstra følsomt utstyr. Det er særdeles viktig at det er koordinert med overspenningsvern type 1 eller type 2.

Utstyr som blant annet stikkontakter og elbilladere med integrert overspenningsvern type 3 (finvern) kan ikke stå alene, men må koordineres med et type 2 (mellomvern) eller type 1 (grovvern) for å gi god nok beskyttelse.

Eaton overspenningsvern - T1, T2 eller T3 står merket på overspenningsvernet, og sier hvilken type overspenningsvern du har. Eaton har dette merket i en liten firkant.

Minstekrav om overspenningsvern

Minstekravet om overspenningsvern kom først i 2010. Tidligere gjaldt kun en vurdering fra installatør om du hadde behov for det. Fra 2010 ble det innført et absolutt krav om at alle lavspenningsinstallasjoner måtte beskyttes av overspenningsvern – med type 2 som minstekrav.

For å hindre potensiell skade på elektrisk kjøretøy kom «Krav til overspenningsvern» i 2014 med en ny delnorm for forsyning av elektrisk kjøretøy.

Hvis type 3 overspenningsvern er integrert i utstyret ditt, som elbillader og stikkontakter, skal det merkes i fordelingstavlen. Dette kan du sjekke selv. Det er enda viktigere å sjekke om installasjonen din har et overspenningsvern type 2. Det er spesielt viktig å sjekke dette om du har et elektrisk anlegg fra før 2010.

Spør en faglært som kan det

I nye installasjoner fra 2011 er det et minstekrav at du må ha overspenningsvern type 2. Har du type 2 i tillegg til et finvern i selve elbilladeren, er det en god installasjon. De fleste boliger i Norge er dog bygget før 2011, som betyr at du ved ettermontering av ladeinfrastruktur bør tenke på dette. 

Man kan lett la seg forvirre av opplysninger om at ladere har innebygget overspenningsvern, men det kan bli dyrt for deg. Vi anbefaler å få rådgivning fra en faglært elektriker om du er usikker på hva som er riktig for dine installasjoner. 

Du kommer langt med å huske at integrert finvern i en elbillader ikke er nok til å beskytte laderen eller batteriet i elbilen som er tilkoblet – dersom et lynnedslag fører til en plutselig spenningstopp! 

Vi hjelper deg med overspenningvernet

Våre elektrikere hjelper deg med overspenningsvern, slik at du kan føle deg trygg gjennom tordenværet. Ta kontakt i dag!