Trysil Elektro AS

Tjenester

Våre dyktige elektrikere har god kompetanse på det meste en moderne elektroentreprenør normalt driver ned

Våre sterkeste områder er:

  • Nye bolig-installasjoner
  • Rehabilitering av gamle boliginstallasjoner
  • Lette næring- og forretningsbygg
  • Strømsparende varmeanlegg
  • Belysning
  • Kabelnettverk til tele og data
  • Svak- og sterkstrøm